zorgverzekeraars

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Media

Aangezien de media veel aandacht aan de veranderingen besteden en daardoor wellicht onzekerheid creeren, hebben wij besloten u te informeren over wat de veranderingen kunnen betekenen.

Acceptatieplicht

De zorgverzekeraar moet iedereeen accepteren voor de basisverzekering. Dit voorkomt dat mensen die veel zorg nodig hebben tussen wal en schip raken

Aanvullende verzekering

Naast de verplichte basis verzekering komt er ook weer een aanvullende verzekering.

Aspecten nieuwe zorgstelsel

Er komt zorgplicht met voor iedereen gelijke basiszorg.

Basisverzekering

Zal een ander prijs kaartje met zich mee brengen dan de huidige ziekenfonds verzekering

Dekking

De dekking van de nieuwe zorgverzekering is ongeveer gelijk aan het huidige ziekenfondspakket. Het bevat alle noodzakkelijke zorg, zoals ziekenhuis en huisarts.

Kosten basispakket

Minister Hoogervorst schat dat het basispakket gemiddeld uitkomt op ongeveer 1.100 euro per jaar.

No-claim

De nieuwe zorgverzekering kent een no-claim regeling van maximaal 255 euro per jaar. Daarnaast zijn mensen vrij om te kiezen voor een eigen risico

Nieuwe Polis

Vanaf half december 2005 ontvangt iedere verzekerde een nieuwe polisnet een pakket dat vergelijkbaar is met de inhoud van haar of zijn verzekering.

Premieverhoging voor 2007

Reserves Er zijn zorgverzekeraars die hun reserves inzetten, er zijn zorgverzekeraars die onder de kostprijs zitten, en dat kun je niet lang volhouden. Volgens Bontje kunnen zorgverzekeraars daarom al binnen korte tijd niet meer om een fikse premieverhoging heen.

Tandartspolissen

De uitgebreide tandartsenpolissen hebben vaak wel een medische acceptatie nodig

Verzekeraars

Verzekeraars mogen geen onderscheid meer maken tussen jong en oud, ziek en gezond.

Zorgstelsel

Er komt een nieuw zorgstelsel. Dit nieuwe zorgstelsel zal waarschijnlijk per januari 2006 ingaan, waarbij het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier vervalt

Zorgaanbieders

De zorgverzekeraars kiezen hun eigen zorgaanbieders (apotheker - ziekenhuis)

Zorgtoeslag

In een adem wordt door de minister eraan toegevoegd dat grote groepen mensen voor de hogere premie gecompenseerd worden via de zorgtoeslag.

Ziekenfonds

Per januari 2006 vervalt het onderscheid tussen ziekenfonds en particulieren

Zorgpremie in 2007 boven 100 euro

De verwachting is dat de zorgpremie in 2007 al boven de 100 euro komt.

Door Jan Docter i.s.m zorgverzekeraars.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 6 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?